Профилактика алкоголизма в школе внеклассное

Время восстановления остроты зрения после засветки


Читать дальше

Глюкометр clever chek td-4227a почему на него нет пластин

Скачать аудокнигу лёгкий способ бросить курить


Читать дальше

Енергозабезпечення апк


панкреатит у маленьких собачек что есть

20-21 жовтня 2011 року в навчально-науковому інституті енергетики та комп’ютерних технологій Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка відбулася щорічна міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України».

В роботі конференції брали участь представники 36 вищих навчальних закладів та підприємств з 6 країн світу (України, Росії, США, Канади, Ізраїлю, Польщі). Російська федерація була представлена Всеросійським науково-дослідницьким інститутом електрифікації сільського господарства (м. Москва), Санкт-Петербурзьким державним технічним університетом, Алтайським державним технічним університетом, Південно-Західним державним університетом (м. Курськ).

Польська республіка була представлена науковцями з інституту електричних інженерних систем технічного університету (м. Лодзь), представником Ізраїлю був провідний фахівець центральної лабораторії електричної компанії, представником Канади був фахівець статистичної фірми, представником США був провідний фахівець відділу надійності компанії Ford. Учасниками конференції з України були відомі науковці та аспіранти з таких ВНЗ: національний університет біоресурсів і природокористування України, НТУ «ХПІ», Запорізький НТУ, Таврійський ДАТУ, НТУУ «КПІ», Вінницький НТУ, Кіровоградський НТУ, Донбаська державна машинобудівна академія, ХНАМГ, ХНАДУ, НАУ «ХАІ» та інші.

Серед учасників також були науковці та інженери-практики з таких відомих організацій: інститут електродинаміки НАН України, національної енергетичної компанії «Укренерго», інститут відновлювальної енергетики НАН України, інституту птахівництва НАН України, науково-виробниче об’єднання «Турбоатом», Феодосійський високовольтний район електричних мереж ВАТ «Крименерго», науково-виробниче підприємство «Стальэнерго».

Для обговорення на конференції було представлено 114 доповідей за такими основними напрямками:
- енергозабезпечення споживачів АПК (16 доповідей);
- енергоменеджмент та автоматизація управління в системах електро- та теплопостачання (16 доповідей);
- електрообладнання та раціональне використання електричної енергії в АПК (31 доповідь);
- ресурсозберігаючі електротехнології сільськогосподарського виробництва (11 доповідей);
- вплив електромагнітного поля та пружних коливань на біологічні об’єкти сільськогосподарського призначення (9 доповідей);
- комп’ютерно-інтегровані технології, системи та засоби автоматизації (31 доповідь).

З привітаннями до учасників та гостей конференції звернулися проректор з навчально-виховної роботи ХНТУСГ ім. Петра Василенка Жила В. І. та декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ» Лазуренко О. П., які побажали плідної роботи та успіхів в наукових дослідженнях.

 

Під час пленарного засідання

 

Наукові доповіді на пленарному засіданні конференції почалися з виступу к.т.н., докторанта кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ННІ ЕКТ Тимчука С. О., який зробив доповідь на тему «Оптимізація секціонування сільськогосподарських електромереж 10 кВ».

Виступ к.т.н., докторанта кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ННІ ЕКТ Тимчука С. О.

З цікавою доповіддю про впровадження комплексних систем на основі поновлювальних джерел виступила зав. лабораторією енергозабезпечення сільських споруд, селянських та фермерських господарств Всеросійського науково-дослідного інституту електрифікації сільського господарства к.т.н. Шеповалова О. В.

Виступ зав. лабораторією енергозабезпечення сільських споруд, селянських та фермерських господарств Всеросійського науково-дослідного інституту електрифікації сільського господарства (ВНИИЭСХ) к.т.н. Шеповалової О. В.

Завершилося пленарне засідання доповіддю зав. кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту ХНТУСГ ім. Петра Василенка професора Мірошника О. В. про плідні зв’язки кафедри з виробничниками та досягненні при організації курсів підвищення кваліфікації спеціалістів компаній Обленерго України.

Під час перерви гості конференції ознайомилися з новітнім обладнанням в лабораторіях ННІ ЕКТ.

Доцент кафедри ЕЕМ Романченко В.І. знайомить з новітнім обладнанням лабораторій кафедри гостей конференції професора НТУ «ХПІ», д.т.н. Гриба О.Г. та доцента ТДАТУ, к.т.н. Жаркова В.Я.

Після перерви наукові доповіді продовжувалися на засіданнях 6 секцій, де основними доповідачами були аспіранти та пошукачі наукових ступенів. Саме для молодих науковців така конференція є одним з дієвих способів апробації своїх наукових ідей та розробок. В процесі обговорювання доповідей вони отримали зауваження та рекомендації щодо подальших досліджень.

Фотографія на згадку про участь в конференції (секція «Електрообладнання та раціональне використання електричної енергії в АПК»)

За результатами міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» видано два випуски Вісника Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Директор ННІ ЕКТ Мороз О.М.
Вчений секретар Трунова І. М.

Источник: http://khntusg.com.ua/node/412


Педикюрный набор удаление мозолей